Skema programore


 

 

 

E Hënë

00.00-08.00 Muzikë e përzgjedhur

08.00-10.00  Zgjohuni me Radio Lyra

20.30-22.00 Krejt nga pak

22.00-24.00 Tema e Natës

 

 

E martë

00.00-08.00 Muzikë e përzgjedhur

08.00-10.00 Zgjohuni me Radio Lyra

20.30-22.00 Krejt nga pak

22.00-24.00 Tema e Natës

 

 

E mërkurë

00.00-08.00 Muzikë e përzgjedhur

08.00-10.00 Zgjohuni me Radio Lyra

20.30-22.00 Krejt nga pak

22.00-24.00 Tema e Natës

 

 

 

 

E enjte

00.00-15.00 Muzikë e përzgjedhur

08.00-10.00 Zgjohuni me Radio Lyra

20.30-22.00 Krejt nga pak

22.00-24.00 Të menduarit Pozitiv

 

 

E premte

00.00-08.00 Muzikë e përzgjedhur

08.00-10.00 Zgjohuni me Radio Lyra

20.00-22.00 Krejt nga pak

22.00-24.00  Mbrëmja Artisktike

 

 

 

E shtunë

00.00-09.00 Muzikë e përzgjedhur

09.00-11.00 Zgjohuni me Radio Lyra

20.30-22.00 Krejt nga pak

22.00-24.00 Të Qeshim së bashku

 

 

E dielë

00.00-09.00 Muzikë e përzgjedhur

09.00-11.00 Dëshirat e ndëgjuesëve

20.30-21.00 Krejt nga pak

22.00-24.00 Tema e Natës